Mehr-o-Mah Tourist Complex

مجموعه گردشگری مهر و ماه یک واحه است؛ یک لمحه، یک لحظه است در کنار یکی از اصلی ترین و پر آمد و شدترین بزرگ راه های کشور.
به لحاظ فرم، این ساختمان گویی بخشی از محور بزرگ راه است که به حاشیه آمده تا ضرب آهنگ سریع سفر، برای لحظه ای آرام شود.
به عبارت دیگر، این ساختمان لحظه ای ست از روال سفر.
مجموعه گردشگری مهر و ماه، در “شهرک چاپ و نشر شهاب”, با زیر بنای ۹۰۰۰ متر مربع و در ۲ طبقه، نخست و پیش از هر چیز، در فضاهای مشاع و باز و عمومی شکل می گیرد. اصلی ترین این فضای عمومی، نوعی “لابی” یا “آتریوم” خطی خمیده است که دو طبقه ی ساختمان را به هم وصل می کند و کل مجموعه را به لحاظ فضایی انسجام می بخشد. این “لابی” در لایه های یک طبقه و در فضاهای تقسیم و رستوران ها استمرار می یابد.
تنوع عملکرد فضاها در مجموعه ی گردش گری مهر و ماه آن چنان است که این “لحظه ی سفر” را، به لحاظ خدماتی و آسایش مسافران و هم به لحاظ هویت فضایی، از غنای کافی برخوردار کند. انواع فضاهای سرو خوراک (از رستوران کلاسیک تا انواع fast food های مدرن)، انواع فضاهای تجاری ارائه کننده ی برندهای معتبر، فضاهای بهداشتی مجهز و آراسته، فضاهای فراغتی /فرهنگی چون کافه ها و نمایشگاه ها و کتاب فروشی ها و نمازخانه ها، از جمله اصلی ترین انواع فضاهای مجموعه ی گردشگری مهر و ماه است.
مجموعه گردشگری مهر و ماه در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع مستقر است که علاوه بر محوطه سازی قابل توجه (و البته هم خوان با اقلیم) کاربری های خدماتی دیگری از جمله پمپ بنزین، انبارها، واحد های پشتیبانی و ۴۰۰ واحد پارکینگ را شامل می شود.

Category
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *