Sabze Meydan (Old fruit market)

_در ضلع غربی سبزه میدان اصفهان بازار سبزی و میوه قدیمی وجود داشت که بعلت پایین بودن از سطح خیابان به ” گودِ میدون کهنه” معروف بود و یکی از میادین مهم میوه و تره بار در مرکز شهر اصفهان بود. در این بازار هر مغازه دارای سکویی بود که از سطح زمین قدری بالاتر بود و میوه ها بر روی دُری( مجمع های بزرگ) بر روی این سکوها قرار داشت. فضا پر بود از صدای فروشندگانی که اجناس خود را تبلیغ میکردند.و در بیشتر اوقات گود، پر بود از مشتریهای گوناگونی که بعلت قیمت مناسب و کیفیت مطلوب میوه و تره بار به آنجا آمده بودند.این بازار در راستای طرح میدان امام علی (عتیق) تخریب و به تاریخ پیوست.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *